Välkommen till Dardel Medical


  Corin


  Corin Group PLC i Storbritannien är sedan 1987 en betydelsefull tillverkare och leverantör av

  ortopediska  implantat och tillbehör.

- Zenith ankelprotes

- totalknä med mobile bearing som ingått i en studie från Lund 1996.

- uniknä med mobile bearing.

- RADIAL HEAD är en radiushuvudprotes vilken används på ett stort antal svenska sjukhus.

- HARDINGE paraplyplugg med röntgenmarkör.

- CORIFLO REVISIONSSUG med utbytbar vävnadsfälla.

- BLÅA FEMURBORSTAR och ACETABELUMBORSTAR för manuell eller maskindrift.


  Corin