Välkommen till Dardel Medical

EPM

EPM Endo Plant Müller i Tyskland tillverkar denna universal-stammutslagare sedan 1993.

EPM Stem Extractor är en utslagare för cementerade och ocementerade höftledsstammar med halsdiametrar mellan 8 och 16 mm.


 
  • griper runt halsen på höftlesstammen oavsett om huvudet är kvar eller inte
  • greppar monoblock stammar, typ Charnley
  • används till modulära stammar med halsdiameter 8-16mm
  • minimerar risken för uppkomst av fissurer eller frakturer i proximala femur
  • arbetet med utslagningsvikten sker utanför operationssåret.
  • design och handhavande gör utslagningen snabb, säker och effektiv
Op teknik STAMMUTSLAGAREN 4 min 29 s

CUPUTSLAGAREEPM Endo Plant Müller GmbH