Välkommen till Dardel MedicalCovision Medical Technologies Ltd i Storbritannien är leverantör av Covision cementerad rak halvprotes med modulärt fixerat (unipolärt) ledhuvud

De kliniker som övergått till Covision halvprotes har sänkt sina implantatkostnader kraftigt jämfört med att använda delar av sin primärprotes

Enligt Svenska Höftprotesregistret är medelåldern på patienter som får en halvprotes kring 84 år

Sju stamstorlekar
Nio huvuddiametrar 42 - 58 mm
Fem halslängder
(hylsor) (sleeves) -3; +-0, +4; +8 och +12 mm
12/14 kona

Enkelt implantatspecifikt instrumentarium

Introducerades i Sverige i oktober 2007

Registrerad i Svenska Höftprotesregistret sedan 2008 SVENSKA HÖFTPROTESREGISTRET

Används på
Universitets/regionsjukhus
Länssjukhus
Länsdelssjukhus

Upphandlad av flera Regioner

COVISION MEDICAL TECHNOLOGIES LTD

Hemiprotes


Operationsbeskrivningar